Leren communiceren

Leren communiceren

Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken kreeg ik bijna steevast te horen dat communicatie mijn minst-sterke kant was. Meestal vond men mij “te direct”. Niet fijn om te horen, het voelde als een stempel.

Misschien heb jij ook wel ervaren dat je feedback kreeg op je manier van communiceren. “Je moet assertiever zijn” of “minder wollig”, of…

Te direct. En ik maar denken dat ik eerlijk was, en logische dingen zei die feitelijk juist waren. Trouwens, dat was ook zo, maar die taal was waarschijnlijk niet de voorkeur van degene die me beoordeelde of die over mij bij mijn manager had geklaagd. Er waren echter ook mensen die juist met me wegliepen omdat ik “tenminste gewoon zei hoe het zat”. Ik concludeerde: blijkbaar is er een verschil in wat mensen prettig vinden. En deed er verder niks mee, want ik had geen idee wat.

Op een communicatiecursus leerde ik een methode om feedback te geven, en dat non-verbale communicatie belangrijk is. Maar HOE je dat dan doet, dat leerde ik daar niet! Heb jij dat wel geleerd?

Het veranderde toen ik het Process Communicatie Model® leerde kennen. Ik vond de vragenlijst om mijn persoonlijke profiel te leren kennen al veel prettiger dan andere vragenlijsten die ik ingevuld had. Ik herkende me in mijn profiel, en wat belangrijker is: PCM gaat over types IN mensen, terwijl andere modellen over types VAN mensen gaan. Je krijgt dus géén label opgeplakt.

Het PCM-model kent zes persoonlijkheidstypen en die hebben we allemaal in ons, in een bepaalde voorkeursvolgorde. Elk type heeft voorkeuren in communicatie. En aangezien we alle 6 in ons hebben, kan je dus de voorkeursmanier van elk van die zes leren gebruiken!

Geen “one-size fits all” maar een individuele stijl.

Dat wilde ik wel leren en dus gaf ik me op voor de basistraining.

PCM is ontstaan uit seconde-tot-seconde observatie en niet uit één of andere theorie. Door te observeren kan je de voorkeursperceptie, en dus de voorkeurstaal, van iemand achterhalen. Ik leerde hoe ik door te observeren van woorden, toon, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren de voorkeursperceptie en voorkeurstaal van iemand kan achterhalen. Diezelfde aspecten kan je inzetten om de taal van de ander te spreken. Helemaal handig als je observeert dat miscommunicatie aan het ontstaan is. Hoe je dat herkent leerde ik ook in de training.

Nu weet ik: ik sprak niet de voorkeurstaal van degene die me te direct vond. En andersom gold precies hetzelfde! Hoe anders zouden die gesprekken verlopen zijn als we beide de kennis van PCM hadden gehad!

Scheidingslijn PCM is een praktische tool die je o.a. inzicht geeft in:

  • de verschillende percepties waarmee je de wereld kan waarnemen en ervaren, en de kwaliteiten die daarbij horen;
  • hoe je aan kan sluiten bij de voorkeur in perceptie van een ander;
  • wat je motiveert;
  • hoe je je batterij opgeladen kan houden waardoor je makkelijker vanuit verschillende percepties communiceert;
  • hoe je in je communicatie kan helpen om (dreigend) miscommunicatie te herstellen of vermijden.

Een PCM basistraining leert je de verschillende voorkeuren en distresspatronen te herkennen en daarop aan te sluiten.

Wil je meer weten? Neem contact met mij op!

Een PCM-persoonlijkheidsprofiel geeft inzicht in je voorkeursperceptie, kwaliteiten, je psychologische behoefte, je gedrag in geval van disstress, faalpatronen, manieren hoe je je innerlijke batterij kan opladen. Een PCM profiel is een fantastische start van een coachtraject.

Reacties zijn gesloten.