Spreek gemeenschappelijke taal om contact te maken

Spreek gemeenschappelijke taal om contact te maken

Mjiehoefufuwiehie hoor ik als ik langs een wilg loop. Ik kijk op en zie een jonge Vlaamse Gaai. “Hallo Gaai, wil je een praatje met me maken? Wat leuk!” zeg ik hardop. De gaai vliegt weg.

Tja, als je elkaars taal niet spreekt krijg je miscommunicatie.

De ene vogel fluit, de andere krast en een derde koert. Stel je voor dat we dat zouden begrijpen, dat zou interessant zijn.

Mensen spreken verschillende talen en daarbinnen soms ook verschillende dialecten. Soms knap lastig te verstaan, zo’n ander taal of dialect. En zelfs als je beiden dezelfde taal & dialect spreekt dan nóg is er wel eens miscommunicatie. We spreken dan nog steeds een andere taal!

Er zijn nog 6 talen, namelijk die van percepties. Een perceptie is de manier waarop je de wereld om je heen waarneemt en erover communiceert.

  • Mensen met perceptie Gedachten waarderen feiten, en zien waarde in logica;
  • Mensen met perceptie Meningen waarderen vertrouwen, en zien waarde in waarden en normen;
  • Mensen met perceptie Gevoelens hechten veel waarde aan persoonlijke relaties, en zien waarde in mededogen;
  • Mensen met perceptie Inacties (reflecties) hechten veel waarde aan sturing, en zien waarde in verbeelding;
  • Mensen met perceptie Reacties (voor- &afkeur) hechten veel waarde plezier, en zien waarde in humor;
  • Mensen met perceptie Acties waarderen activiteiten, en zien waarde in initiatief.

Ieder heeft een eigen natuurlijke bril waarmee je de wereld filtert, de perceptie. Observeer woorden, toon, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren om de percepties te herkennen. Contact kan je maken door aan te sluiten bij de voorkeur van de ander. Praat je in verschillende percepties, dan praat je langs elkaar heen zoals ik pas hoorde bij een bijeenkomst.

A: Ik ben laat.

B: Wat fijn dat je er bent.

A: Nou, ik ben wat later.

Persoon A zei dat met vlakke toon, een horizontale rimpel in zijn voorhoofd en zonder gebaren.  Hij sprak met perceptie Gedachten. Persoon B reageerde vanuit perceptie Gevoelens in alle kenmerken. Persoon A reageerde daar niet op. Er was geen contact.

Welke heeft jouw voorkeur?

PS die van mij is gedachten. Dit stuk staat vol feiten en er staat bijvoorbeeld nergens een mening.

Ook leren? Meld je aan voor de basistraining!

Reacties zijn gesloten.